PRO ARTE DANUBIÍ

A polgári társulás 1999 decemberében lett önálló jogi személy. Tevékenységének nagy része két helyszínhez kötődik Komáromban: az egyik a Nádor Utcai Galéria (Bencés Rendház folyasóján), a másik pedig 2001 szeptemberétől a Limes Galéria, a volt katonatemplom, a ferences rend késő barokk templomának hajójában és kórusán rendezett kiállítások. A Pro Arte Danubií Polgári Társulás tagjai és vezetősége révén a város és Szlovákia különböző kulturális intézményeiben – sőt határainkon túl is – szervez, rendez és nyit meg kiállításokat. A társulás éves program alapján működik. Az évi 10-15 kiállítást kizárólag pályázati úton szerzett pénzösszegekből valósítják meg, szintén ebből működtetik az épületet is, időnként nagyon nehéz körülmények között.

Működésük fő területe a képzőművészet műfajainak bemutatása: festészet, grafika, szobrászat, fotográfia, installációk, performancek, konceptuális művészeti formák és az akcióművészet is teret és helyet kap a Limes Galéria termeiben. A korábbi korok művészetét a nemzetközi műemlékvédelem dokumentumain át a restaurált, európai művészi szintet képviselő hazai középkori és későbbi freskófestészetet és a szakrális építészetet panelekre rögzített, többnyelvű fotomontázsokon keresztül mutatták be a közönségnek.

A kortárs művészet bemutatásánál ügyelnek arra, hogy a hely adta lehetőségeknek megfelelő (barokk templomhajó) kiállításokat rendezzenek meg, ahol minden kísérő történés (zenei műsorszámok, énekek, versek, meseadaptációk, tánckompozíciók, evangelizációs játékok) a kiállítás adta élmények karakteréhez kötődik.

Így fokozzák a komplex művészi élményt, hogy a látogatók vizuális kultúrája egyre mélyüljön, hogy felfedezzék közösen a művészetek üzeneteit, hogy megértsék a jelenkor művészetének különböző kifejezési eszközeit és azt, hogy miért épülnek be a köznap tárgyai a műalkotásokba. Korunkban a művészet funkciója nem csak a szépérzék kielégítése, sőt ma inkább az élet különböző területein való jelenlét jellemzi: utcán, házak falán, kerítésen, hídon, parkban, templomtérben, galériában egyaránt felfedezhetjük a művészet nyomait. A művész véleményt mond, álláspontot közöl, figyelmeztet, tehát jelen van életünkben. Legyen szerencsénk, és próbáljuk megérteni, élvezni az idők jeleit a képzőművészetben.

A Pro Arte Danubií Polgári Társulás eddigi működése jelzi, nem eredménytelen a fáradozás, hogy megismerjük egymás kultúráját és értékeit a bőrszín, a lakhely földrajzi fekvésétől függetlenül, országon és Európán belül és kívül. Hiszen az igaz művészet jelet, üzenetet hordoz embertől emberig.