István Dúdor - Croquis

8 - 28. november 2021

György Verebes, nositeľ ceny Mihálya Munkácsyho - SUMMA

Vernisáž:22. októbra 2021 o 17:30

Katarína Bodzsi Vas, Németh Csilla - Stávan sa časťou nekonečna..

Vernisáž:18. júna 2021 o 18-tej hodine   Výstava je otvorená…

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Aj tvoriť dovoľ...

Vernisáž:11. júna 2021 o 16-tej hodine   Výstava je otvorená…

SPOLOK MAĎARSKÝCH TVORIVÝCH UMELCOV NA SLOVENSKU - Nympha

Vernisáž:14. mája 2021 o 17-tej hodine

SZÉNÁSI PREINER ÉVA - OCHRANCOVIA

Vernisáž:23. apríla 2021 o 17-tej hodine   Výstava je otvorená…