Ildikó Pálinkás – Svetlo na ceste

Vernisáž: 27|07|2022  18.00

27|07|2022  –  21|08|2022