Péter Főldi – V blízkosti večnosti

Vernisáž: 25. októbra 2019 o 15.30 hodine   Výstava je otvorená do 18 novembra 2019