Výstava XX. Umeleckého tvorivého tábora v Ceredi

22. septembra 2017 - 15. októbra 2017

Niké Nagy: Výber z diel

16. septembra 2017 - 8. okóbra 2017

Adriana Kutaková - MichaEla Holotová Bodnárová: Vrstvy

Vernisáž: 28. júla 2017, 16.30 Výstava je otvorená do:…

Koncert zo skladieb Tamása Cseha

v prednášaní Liliány Saróku a Krisztiána Kovácsa 23.…

Tamás Smidt: Priestor života

Vernisáž: 7. júla 2017, v piatok, o 18-tej hodine. Všetkých…

SZUŠ Sylvie Czafrangóovej: Idea, hybnosť, vytváranie hodnôt

Vernisáž: 31. mája 2017, v stredu, o 18-tej hodine. Výstava…

Mozaika histórie protestantského školstva

Vernisáž: 19. mája 2017, v piatok, o 15-tej hodine.

Rozália Molnár: Črepiny svetla

Vernisáž: 22-ho apríla  2017, v  sobotu, o 16-tej hodin…

Márti Kiss - Anikó Kovács Csonga: Naša súčasnosť!

Vernisáž: 17. marca 2017, o 17-tej hodine Výstava trvá…

2 X 3 ceny: Víťazi Bienále Slovenskej výtvarnej únie 2015, 2016

Vernisáž: 17. februára 2017, o 17-tej hodine Výstava trvá…